TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL 2023

Danh Sách Các Gói Cước Internet Wifi Đơn Lẻ

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0987.234.363 để được tư vấn chi tiết hơn.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư, Trang bị modem wifi 2 băng tần, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 2 tháng
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư,Trang bị modem wifi 2 băng tần, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 4 tháng
  • Trang bị miễn phí đầu thu 8K thế hệ 2023 mới nhất thị trường hiện nay.
FAST2
189.000đ/Tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G hai băng tần (2,4 GHz và 5 GHz)

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST3
229.000đ/Tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G hai băng tần (2,4 GHz và 5 GHz)

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST4
290.000đ/Tháng

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem 5G hai băng tần (2,4 GHz và 5 GHz)

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH1
229.000đ/ Tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH2
255.000đ/ Tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH3
299.000đ/ Tháng

Tốc độ 200Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

Danh Sách Các Gói Cước Combo: Internet Wifi + Box TV360

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và đầu Box TV sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0987.234.363 để được tư vấn chi tiết hơn.

Tặng Miễn Phí Đầu Thu 8K Thế Hệ Mới Nhất 2023 Khi Đăng Kí.

FAST1 + BOX TV360
230.000đ/ Tháng

Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST2 + BOX TV360
239.000đ/ Tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST3 + BOX TV360
279.000đ/ Tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST4 + BOX TV360
314.000đ/ Tháng

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

Danh Sách Các Gói Cước Internet Wifi Doanh Nghiệp

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0987.234.363 để được tư vấn chi tiết hơn.

Trang bị miễn phí vigor 2927 cho tất cả các gói cước doanh nghiệp. Đối với công nghệ wifi 6 trang bị miễn phí cho khách hàng thiết bị lên tới 150 người truy cập cùng một lúc, không sợ treo, đơ, lác….

F90BASIC
660.000đ/ Tháng

Tốc độ 90Mbps/1Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F90PLUS
880.000đ/ Tháng

Tốc độ 90Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F200N
1.100.000đ
/ Tháng

Tốc độ 200Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F200BASIC
2.200.000đ
/ Tháng

Tốc độ 200Mbps/4Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

    Đăng Ký Lắp Đặt Internet WifiT

    Thông tin khách hàng: